EUTIT - POLSKA

PRODUKTY Z TOPIONEGO BAZALTU

Firma Eutit s.r.o. od ponad pięćdziesięciu lat jest producentem elementów wytwarzanych z topionego bazaltu. Bazalt jest materiałem naturalnym , który jako nieliczny materiał przetrwa wiele wieków lub tysiącleci. Produkcja elementów z topionego bazaltu polega na stopieniu surowca bazaltowego w piecu ogrzewanym gazem ziemnym w temperaturze około 1280°C Proces wlewania roztopionego bazaltu do formy przedstawiono poniżej.

Po wtórnej krystalizacji bazaltu, gdy staje się on ponownie ciałem stałym, produkty z topionego bazaltu wyjmowane są z form i umieszczane w tunelowych komorach chłodniczych, gdzie stygną w czasie 18 – 21 godzin. Poniżej znajduje się element umieszczony w komorze tunelowej.

Elementy z topionego bazaltu produkowane przez naszą firmę znalazły wszechstronne zastosowanie w praktycznie wszystkich sektorach przemysłu.

Podstawowe produkty to:
- płytki bazaltowe (stosowane w przemyśle jak również jako wykończenie obiektów i ich wnętrz)
- rury bazaltowe przeciskowe (stosowane jako alternatywa do rur kamionkowych,polimerobetonowych, lub grp)
- wykładziny bazaltowe (stosowane jako elementy do  wykładania powierzchni wewnętrznych nowych rur betonowych podczas ich produkcji oraz do rehabilitacji uszkodzonych przewodów przez ich wyłożenie odpowiednio ukształtowanymi płytkami bazaltowymi po uprzednim wyczyszczeniu)
- rynny i płytki bazaltowe (stosowane jako elementy do wykładania kinet studni betonowych)
- łuki i kształtki bazaltowe (stosowane jako okładziny do elementów stalowych stosowanych w przemyśle szklarskim, hutniczym, energetycznym)