RURY PRZECISKOWE BAZALTOWE - EUTIT POLSKA

RURY PRZECISKOWE BAZALTOWE

Rury przeciskowe bazaltowe, stanowią optymalne rozwiązanie w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Na rynku polskim zaistniały od roku 2006 gdzie do dnia dzisiejszego cieszą się dużym zainteresowaniem firm wykonawczych jak i inwestorów.


Bazalt jako naturalna skała wulkaniczna posiada szereg właściwości fizycznych, które przemawiają za szerokim zastosowaniem tego materiału w inżynierii środowiska – jest to między innymi twardość rzędu 8 stopni w skali Mohsa (dla porównania - diament ma 10 stopni), całkowita odporność na korozję, wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz odporność chemiczna na poziomie pH 2-14. Jako atut można również zaliczyć wysoką odporność na skoki temperatur oraz zero procentową nasiąkliwość i porowatość.


Istotny wpływ na parametry wytrzymałościowe rur  ma proces produkcyjny, który opiera się na metodzie odlewania odśrodkowego, gdzie ciekły bazalt podlega ukształtowaniu poprzez osiowe wirowanie formy. Efekt wizualny towarzyszący takim czynnościom przekłada się na jakość i estetykę wyrobu końcowego.

Jedną ze standardowych zalet rur bazaltowych jest przenoszenie trzykrotnie większych sił przeciskowych w porównaniu do innych rur przyciskowych. Oczywiście istotną rolę z punktu widzenia klienta odgrywa także aspekt ekonomiczny. Dzięki niewielkiej grubości ścianki rury, zminimalizowana została jej zewnętrzna średnica, co przekłada się na redukcję urobku, a w efekcie - na zmniejszenie nakładów finansowych.


W rurach bazaltowych została ponadto praktycznie wyeliminowana porowatość, a tym samym nasiąkliwość, przy równocześnie doskonałych wynikach w zakresie mrozoodporności. Jeżeli do zakresu zalet dodamy minimalne odchyłki wymiarowe i długi okres eksploatacji, to okaże się iż produkt ten stanowi korzystną alternatywę w przeciskach, szczególnie w agresywnym środowisku.

Charakterystyka rur przeciskowych